headerImage_05_aebletrae

METODER

Jeg arbejder altid eklektisk, – det betyder, at problemstillingerne bestemmer, hvilke metoder der anvendes.

Igennem årerne har jeg tilegnet mig en bred vifte af forskellige psykoterapeutiske metoder – herunder mine 2 længerevarende efteruddannelser i henholdsvis integrativ gestaltterapi (3 år hos psykolog Mikael Sonne) og kognitiv terapi (2 år hos Kognitiv Center Fyn) . De to efteruddannelser, har været en del af min 5-årig specialistuddannelse i psykoterapi.

I behandlingen af traumer anvender jeg også ofte en terapeutisk tilgang kaldet Narrativ eksponering terapi. Alt afhængig af problemstillingen anvendes desuden elementer fra andre terapeutiske retninger eksempelvis ACT og mindfulnessbaseret psykoterapi.

Jeg prioriterer løbende at deltage i kompetenceudviklende kurser for at holde min faglighed så skarp og opdateret som muligt. For tiden er jeg under uddannelse i EMDR (Eye movement desensitiztion and reprocessing) – en effektiv evidensbaseret metode til behandling af traumer.